Aktualności

01-07-2022 Wydanie 4.1.2.5.2 Build 8 dla macOS

Dodano wsparcie dla macOS ventura 13.0 Beta 2

12-03-2022 Wydanie 4.1.2.5.2 Build 7 dla macOS

Naprawiono funkcję przekazywania hasła w trakcie udzielania pomocy

06-03-2022 Wydanie 4.1.2.5.2 Build 6 LTS Refresh

Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.3.8.0
Funkcja kopiowania katalogów znów działa poprawnie

28-01-2022 Wydanie aplikacji w wersji dla systemu macOS 

Wersja pozwala na udostępnianie ekranu z systemu macOS jak i udzielanie pomocy klientom Windows .
(*) Funkcjonalności która obecnie jeszcze nie działa to kopiowanie plików (macOS<>Windows)

29-12-2021 Wydanie 4.1.2.5.2 Build 6 LTS

Wersja aplikacji 4.1.2.5.2 Build 6 została objęta dwuletnim wsparciem i stanie się podstawą dla przyszłych wydań.

Ponadto :
Silnik UltraVNC został zaktualizowany do wersji UltraVNC 1.3.7.1
Dodanie funkcji informowania Klienta i dołączeniu się Operatora (wymaga przeinstalowania aplikacji)
Aktualizacja biblioteki xz do wersji 5.2.5
Aktualizacja biblioteki libjpeg-turbo do wersji 2.1.2
Aktualizacja biblioteki zipunzip do wersji 6.0

10-11-2021 Wydanie 4.1.2.5.2 Build 6

Dodano wsparcie dla Windows 10 21h2, Windows 11 i Windows Server 2022
Przepisano mechanizm zapamiętywania sesji
Zwiększenie szybkości sesji zdalnej
Dodanie lepszego wsparcia do pracy zdalnej z kilkoma monitorami
Aktualizacja silnika do UltraVNC 1.3.4.2
Poprawki algorytmu generowania haseł
Dodanie ciemnego motywu

04-01-2021 Wydanie 4.1.2.5.1 Build 7 

Dodanie nowego algorytmu generowania haseł zgodnego z wytycznymi polityki Google Password Policy (11/2020)
Poprawiono działanie programu z systemami Windows 10 20h2 (KB4592438) i 10.0.20246 (DEV)
Zwiększenie stabilności zdalnej sesji w przypadku pracy z ekranami 4k 

By połączyć się z klientami z najnowszego wydania niezbędne jest wykonanie aktualizacji na komputerze Operatora

29-12-2020 Wydanie 4.1.2.5.1 Build 4 – Wersja świąteczna

Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.3.2a
Pełne wsparcie dla MS Windows 10 20h2 i Windows Server 2019
Przepisano funkcję zapamiętywania sesji – od wersji  bieżącej, program zapamiętuje również połącznia, wykonane z użyciem wiersza poleceń, nie zapamiętuje sesji
w przypadku których przy pierwszym połączeniu klient nie był aktywny.  Istniejące zapisane poświadczenia do zdalnych sesji zostają przeniesione z głównego katalogu programu do  katalogu domowego użytkownika : C:\Users\username\AppData\Local\TotalVNC4
Odseparowano usługi programu, od niewykorzystywanych funkcji systemowych, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa programu
Poprawiono działanie programu przy zastosowaniu nietypowego skalowania ekranu
Dodano opcję przesunięcia okien aplikacji na ekran główny , gdy zdalny komputer używa kilka monitorów i aplikacje nie umożliwią dostępu w trybie wielu ekranów 
Zwiększono jakość  sesji połączenia w opcji U2, która stała się domyślnym trybem połączenia 
Dodano opcję inwentaryzacji  zasobów sprzętowych i oprogramowania komputera
Dodanie trybu Tight dla połączeń z użyciem słabej jakości sieci Wifi
Interfejs anglojęzyczny doczekał się menu Pomocy w języku angielskim

12-11-2020 Wydanie 4.1.2.5.0 Build 12

Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.3.0
Zwiększono szybkość połączenia w sesji ZRLE
Dodano wsparcie dla interfejsu anglojęzycznego
Dodano więcej opcji kontroli nad dostępem do pulpitu zdalnego
Przepisany mechanizm obsługi sesji z wieloma monitorami
Dodano opcję przeniesienia okien aplikacji na ekran główny ( przydatne podczas pracy z kilkoma monitorami)
Dodano wsparcie dla sesji w trybie ScreenLock która w przyszłości będzie umożliwiać nawiązanie połączenia z systemu iOS
Dodano opcję alfabetycznego sortowanie zapisanych sesji

10-11-2020 Wydanie wersji cienkiego klienta dla systemu Android

Dzięki klientowi w wersji mobilnej dla platformy Android, dostęp do zdalnych komputerów może odbywać się również z telefonu

Link do aplikacji : https://totalvnc.com/instalatory/

05-04-2020 Wydanie wersji  cienkiego klienta w oparciu o platformę JAVA

Dzięki klientowi w wersji JAVA, dostęp do zdalnych komputerów może odbywać się z każdej platformy wpierającej środowisko Oracle Java SE

Link do aplikacji : https://totalvnc.com/instalatory/

19-02-2019 Wydanie 4.1.2.2.4 Build 28

Dodano wsparcie dla instalacji programu w trybie pulpitu zdalnego RDS
Zwiększono przejrzystość funkcji udostępniania pulpitu. Ma ona bezpośredni wpływ na ocenę programu przez silniki antywirusowe, przez co program przy niektórych programach antywirusowych mógł być oznaczany jako aplikacja wysokiego ryzyka. Wynik aplikacji w portalu VirusTotal

Link do aktualizacji : https://totalvnc.com/TotalVNC4_Support_update.exe

14-02-2019 Wydanie 4.1.2.2.4 Build 27

Zwiększono szybkość nawiązywania zdalnej sesji nawet o 50%
Naprawiono błąd z nieprawidłową rejestracją czasu pracy
Rozwiązano problem z generowaniem ID na niektórych komputerach firmy Asus i Lenovo

07-02-2019 Wydanie 4.1.2.2.4 Build 26

Dodano opcję zwiększonej  kompresji (w określonych warunkach do 30% szybsza sesja)
Dodano wsparcie dla pełnej palety barw i opcji skalowania ekranu 1:1 (100%)
Rozwiązano  problem z nieprawidłowo zestawioną sesją (Connection failed – end of stream)

04-02-2019 Wydanie 4.1.2.2.4 Build 25

Dodano wsparcie dla Windows Server 2016 Server Core
Naprawiono problem ze zrywaniem połączenia w sesji VPN FortiNet
Poprawiono funkcję zwalniania licencji
Zwiększono szybkość połączenia
Poprawki bezpieczeństwa rozwiązujące problem z możliwym atakiem typu DDos

01-02-2019 Wydanie 4.1.2.2.4 Build 24

Poprawiono stabilność połączenia w sesji zdalnej użytkowników Business
Naprawiono błąd obsługi wiersza poleceń CMD

28-01-2019 Wydanie 4.1.2.2.4 Build 23

Opcja minimalizacji programu do paska zadań
Możliwość odpięcia licencji od stanowiska (O programie->Licencja->Zwolnij Licencję)
Dodano wsparcie dla programu KeePass

15-01-2019 Wydanie 4.1.2.2.4 Build 22

Dodano opcję sesji nienadzorowanej stałej (Opcje->Zaawansowane->Stała sesja nienadzorowana)
Dodano możliwość uruchomienia sesji Operatora z poziomu wiersza poleceń

C:\Program Files\TotalVNC4>TotalVNC4_GUI.exe /vncsession „ID Klienta” „Hasło”  – dla sesji standardowej

C:\Program Files\TotalVNC4>TotalVNC4_GUI.exe /rdpsession „ID Klienta” – dla sesji pulpitu zdalnego RDS

14-12-2018 Wydanie nowej aplikacji TotalVNC

Tworząc program Remote Assistant 365 nie mieliśmy wiedzy o potrzebach użytkowników którą mamy obecnie. Również środowisko wokół uległo zmianie , pojawienie się wymogów RODO i większe skupienie się na bezpieczeństwie. Uznaliśmy że musimy sprostać tym wszystkim wymaganiom. TotalVNC jest naszym nowym projektem i zarazem kontynuatorem pomysłu na program do świadczenia zdalnej pomocy. W stosunku do programu RA365 pojawiło się wiele usprawnień i unikalnych funkcjonalności, do najważniejszych zaliczamy :

Pełne wsparcie dla Windows 10  1704-1809
Możliwość połączenia zdalnego poprzez wbudowany Pulpit Zdalny Windows (RDS)
Zmiana polityki licencjonowana  – od dziś liczba klientów jest nie ograniczona!
Zwiększenie szybkości i stabilności sesji
Aktualizacja silnika VNC do UltraVNC 1.2.2.4
Wiele pomniejszych usprawnień

UWAGA! Program Remote Assistant 365 nie będzie już rozwijany i wszystkie serwery utrzymujące sesje programu zostaną wyłączone z dniem 31.01.2019

09-02-2015 Wydanie stabilne 3.9.1.2.0.5 RLTS

Pełne wsparcie dla Windows 10 PL
Natywne wsparcie dla oprogramowania umożliwiającego rejestrację sesji (ScreenToGif i Licecap)
Zwiększono szybkość inicjalizacji aplikacji
Dodano funkcję automatycznej odbudowy bazy zapisanych tożsamości
Wiele drobnych zmian i usprawnień

25-11-2014 Wydanie stabilne 3.8.1.2.0.5 RLTS

Lepsze wsparcie dla ekranów dotykowych i tabletów Windows 1280×760
Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.2.0.5
Naprawiono błąd nadmiernego wykorzystania procesora
Naprawiono błąd z aktualizacją usługi

Poczynając od wersji 3.7 Remote Assistant 365 zyskał wsparcie w postaci obsługi w programie Remote Desktop Manager firmy Devolutions. Program ten jest uniwersalnym menadżerem zdalny połączeń obsługującym takie programy jak np. TeamViewer, RDS, SSH, FTP, VNC i wiele innych.

Z pomocą programu można stworzyć profesjonalną książkę adresową-połączeń z zapisanymi danymi i hasłami, opcjami grupowania itp. Wystarczy jedno kliknięcie by połączyć się z wybranym komputerem.

02-11-2014 Wydanie stabilne 3.7.1.2.0.4 RLTS – REPACK1

Dodano wsparcie dla 11 znakowych haseł
Natywne wsparcie dla systemu w Francuskiej wersji językowej
Kosmetyczne poprawki

30-10-2014 Wydanie stabilne 3.7.1.2.0.4 RLTS

Zmiana nazwy programu na Remote Assistant 365
Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.2.0.4
Równoczesna premiera wersji anglojęzycznej
Natywne wsparcie dla systemu w Niemieckiej wersji językowej
Dodanie obsługi powiadomienia o statusie połączenia w systemowy Tray-u
Dodanie usługi automatycznej aktualizacji dla klientów Premium
Dodanie możliwość logowania się do klienta  kilku administratorom równocześnie
Wsparcie dla systemu Windows 10 Technical Preview
Pełne wsparcie do portalu zarządzania licencjami
Zmniejszenie rozmiaru pliku programu
Wiele drobnych poprawek

24-06-2014 Wydanie stabilne 3.6.1.1.9.6 RLTS

Poprawiono problem z zawieszającymi się numerami ID
Dodano wsparcie dla zapisywania poświadczeń
Dodano opcję wznowienia ostatniego połączenia po zerwaniu połączenia z siecią Internet
Wiele drobnych poprawek

24-03-2014 Wydanie stabilne 3.5.1.1.9.6 RLTS REPACK2

Poprawiono szybkość połączenia w trakcie pracy z modemami 3G/LTE
Zwiększone bezpieczeństwo po stronie serwerów pośredniczących

Wprowadziliśmy szereg ulepszeń mających na celu wykrywanie i przeciwdziałanie atakom typu DoS i BrutalForce

22-03-2014 Wydanie stabilne 3.5.1.1.9.6 RLTS REPACK1

Poprawiono błąd powodujący zamrożenie ekranu na komputerach ze starą instalacją UltraVNC 1.0.1

17-03-2014 Wydanie stabilne 3.5.1.1.9.6 RLTS

Dodano możliwość aktualizacji usługi w czasie zdalnej sesji dla wersji 3.4.x, 3.3.x, 3.2.x
Możliwa jest aktualizacja wersji 2.6.x lecz połączenie zdalne musi być uprzednio nawiązane z programu 2.6.x
UWAGA! w czasie aktualizacji wygenerowany zostanie nowe ID i hasło

Drobne poprawki

23-02-2014 Wydanie stabilne 3.4.1.1.9.6 RLTS

Wydanie zostało oznaczone jako RLTS (Root Long Term Support) – oznacza to że każda kolejna wersja zachowa kompatybilność z kompilacją przez okres 3lat. Kompilacja ta będzie podstawą dla wersji anglojęzycznej i instalacje wykonane za jej pomocą posiadać będą pełne wsparcie w powstającym portalu\panelu administracyjnym dla klientów biznesowych. Możliwość nowych instalacji przy użyciu wcześniejszych wersji programu została wyłączona. Nowa wersja wspiera połączenia do już zainstalowanych klientów w wersjach 3.2.x i 3.3.x

Obsługa wielu kanałów (wzrost szybkości połączenia o 30% w przypadku słabych łącz)
Uruchomiony load balancing ze wsparcie do 20 serwerów pośredniczących
Wiele drobnych zmian i usprawnień

07-02-2014 Wydanie stabilne 3.3.1.1.9.6 REPACK 2

Poprawiono synchronizację ze zdalnym kursorem ( -normalcursor)
UWAGA! dla osób korzystających już z programu poprawne wyświetlennie kursora wymaga uprzedniego skasowania pliku mcraviewer.vnc i ponowne uruchomienie programu MicroCreativeRA3.exe

Zmniejszono wielkość programu
Drobne poprawki

05-02-2014 Wydanie stabilne 3.3.1.1.9.6 REPACK

Naprawiona opcja aktualizacji usługi klienta
Program w trybie Udziel pomocy domyślnie wykorzystuje teraz plik konfiguracyjny mcraviewer.vnc
Domyślnie włączona obsługa polskiej klawiatury
Szybsze odświeżanie ekranu zdalnej sesji ( Preemptive update )
Naprawiona funkcja wysyłania klawiszy Ctrl+Alt+Del w Windows 8

04-02-2014 Wydanie stabilne 3.3.1.1.9.6

Poprawiono błąd z zawieszającym się połączeniem w opcji Business
Dodano opcję wyłączenia auto-skalowania okna (plik autoscaling.conf = 1 wyłącz skalowanie )
Dodano aktualny podpis cyfrowy
Szereg mniejszych poprawek

28-01-2014 Wydanie stabilne 3.2.1.1.9.6

Dodano wsparcie dla Windows 8.1 i Windows Server 2012
Aktualizacja silnika UltraVNC 1.1.8.0 > 1.1.9.6
Rozwiązano wiele problemów mogących wpływać na stabilność połączenia
Możliwość logowania się w trybie DIAL bezpośrednio z głównego menu połączenia Admina
Przyjazny ID komputera ułatwiający logowanie z urządzeń mobilnych
Możliwość łączenia się ze wszystkich klientów mobilnych wspierających protokół VNC
Kosmetyczne poprawki

Ze względu na duże zmiany, program nie jest kompatybilny z poprzednią wersją 2.6.1.1.8.0

26-11-2012 Wydanie stabilne 2.6.1.1.8.0

Aktualizacja silnika do UltraVNC 1.1.8.0 (24.11.2012)
Rozwiązano problem z zawieszeniem sesji DIAL
Kosmetyczne poprawki

18-11-2012 Wydanie stabilne 2.6.1.1.6.0 – Repack

Aktualizacja silnika do UltraVNC 1.1.6.0 (16.11.2012)
Zmiany pod kątem obsługi funkcji piaskownicy w programach AV ( 3.2 synchro)
Dodatkowe spolszczenia składników silnika
Drobne poprawki

15-11-2012 Wydanie wersji  beta 3.2.1.1.6.0

Zmiany pod kątem obsługi funkcji piaskownicy w programach AV
Inne drobne poprawki

14-11-2012 Wydanie wersji stabilnej 2.6.1.1.6.0

Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.1.6.0 RC
Wiele istotnych zmian i poprawek

09-11-2012 Wydanie wersji stabilnej 2.5.1.1.4.0

Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.1.4.0 RC
Naprawiono błąd łączenie do klienta ( timeout) ( Podziękowania dla Azis82 )
Usunięto Mirror Driver na rzecz w8hook
Wiele drobnych zmian i poprawek

31-10-2012 Wydanie wersji stabilnej 2.4.1.1.0.0

Synchronizacja z wersją 3.1.1.1.0.0

31-10-2012 Wydanie wersji Beta 3.1.1.1.0.0

Rozwiązano problem z działaniem aplikacji na Windows Media Center Edition
Poprawki dla stabilności połączenia w sieciach mobilnych
Skrócono czas uruchamiania programu
Poprawka dla funkcji rozpoznania architektury systemu ( Podziękowania dla Piotr Merda )
Wiele drobnych zmian i ulepszeń

18-10-2012 Wydanie wersji Beta 3.0.1.1.0.0

Poprawiono stabilność i szybkość połączenia w określonych sytuacjach
Dodano wsparcie dla HPN-SSH

18-10-2012 Wydanie wersji stabilnej 2.3.1.1.0.0

Poprawiono moduł zmiany hasła
Usunięto funkcję zmuszającą do odinstalowania innych programów typu VNC
Poprawiono stabilność i zmniejszono użycie procesora podczas zdalnej sesji
Uaktualniono dokumentację

08-10-2012 Wydanie wersji stabilnej 2.2.1.1.0.0

Naprawiono poważny błąd w funkcji instalacji usługi ( Podziękowanie dla qbcx82)

05-10-2012 Wydanie wersji stabilnej 2.1.1.1.0.0

Dodano możliwość uruchomienia programu i instalacji usługi w sesji Pulpitu zdalnego ( MS RDP)

01-10-2012 Wydanie wersji stabilnej 2.0.1.1.0.0

Aktualizacja silnika do wersji UltraVNC 1.1.0.0
Definitywnie rozwiązano problem z wywołaniem klawiszy Ctrl + Alt + Delete
Włączono opcję instalacji dodatkowych sterowników ekranu ( Mirror Driver)
Poprawiono znacznie szybkość odświeżania ekranu pod kontrolą systemu MS Windows 8
Dodano wsparcie dla MS Windows Sever 2012
Poprawiona szybkość i stabilność
Wiele drobnych zmian i usprawnień
Od wersji tej numeracja ulega zmianie i tak pierwsze dwie cyfry wyznaczać będą kolejne wydania, a pozostałe wersje silnika UltraVNC

23-08-2012 Wydanie wersji stabilnej 1.1.0.9.3.2

Dodano opcję prezentacji
Przepisano mechanizm nawiązywania sesji
Włączono domyślnie obsługę węzła serwerów
Naprawiono obsługę zdalnego wywołania klawiszy Ctrl + Alt + Delete
Poprawiono działanie aplikacji z systemem Windows 8 RTM
Wiele drobnych zmian i poprawek
Forum: uruchomiono antyspam

30-07-2012 Wydanie wersji stabilnej 1.1.0.9.3.1

Przepisany mechanizm instalacji i uruchomienia
Przepisany mechanizm generowania haseł i numerów ID
Aktualizacja komponentu usługi nie wymaga uprawnień administratora
Dodano opcje wiersza poleceń ( więcej w pomocy programu )
Dodano możliwość połączenia z urządzeń mobilnych
Przyspieszenie ładowania aplikacji
Wiele drobnych poprawek

18-07-2012 Wydanie wersji stabilnej 1.1.0.9.3.0

Rozwiązanie problemu w utrzymywaniu połączenia w niestabilnych sieciach i urządzeniach zamykających połączenia w trybie oczekiwania.
Przepisany mechanizm historii zdalnych sesji
Zaktualizowano Pomoc programu
Wiele drobnych zmian i poprawek

23-06-2012 Wydanie wersji rozwojowej 1.2.0.9.1.3 (Beta 3)

Synchronizacja składników z wersją stabilną

23-06-2012 Wydanie wersji stabilnej 1.1.0.9.2.8

Przyspieszono działanie aplikacji i nawiązywanie sesji

22-06-2012 Wydanie rozwojowe (Beta 2) 1.2.0.9.1.2

Aktualizacja do zmian z ostatniej wersji stabilnej
Naprawiono problem z zawieszającą się sesją konsultanta w systemach 64bit

22-06-2012 Wydanie stabilne 1.1.0.9.2.7

Poprawiono moduł czyszczenia po akcji odinstalowania usługi
Dodano zabezpieczenie dla uruchomienia programu w sesji MS RDP
Rozwiązano problem z biblioteką framedyn.dll

18-06-2012 Wydanie 1.1.0.9.2.6

Poprawiono znalezione błędy
Usunięto problem z zawieszaniem się aplikacji w systemie MS Windows Server 2003 x64

17-06-2012 Wydanie Beta 1 linii rozwojowej 1.2.0.9.x

Dodano wsparcie dla dodatkowych sterowników ekranu
Wiele drobnych aktualizacji i zmian
Wersję beta można pobrać stąd

13-06-2012 Wydanie wersji 1.1.0.9.2.5

Naprawiono mechanizm usuwania usługi
Wprowadzono kilka istotnych zmian stabilizujących zdalne sesje
Od wersji tej program oprócz portu TCP 26 i 28 wykorzystuje jeszcze port 34 ( dla połączeń wychodzących)
Zmianie uległy również lokalne porty silnika VNC : z portu TCP 3387 i 3388 na 30 i 32.

01-06-2012 Wydanie wersji 1.1.0.9.2.4

Aktualizacja instalatora usługi ( 2.11 -> 2.14)
Zmiany w funkcji rejestracji programu
Wiele drobnych poprawek

27-05-2012 Wydanie wersji 1.1.0.9.2.3

Integracja wersji Client i Admin w jedną całość ( MicroCreativeRA)
Dodanie mechanizmu ochronnego na wypadek modyfikacji pliku przez wirusy itp.
Dodanie komunikatu wyjaśniającego założenia UAC ( VISTA/7/8 )
Aktualizacja składnika UPX do z 3.3 do 3.8
Naprawienie opcji – Zaproś do sesji zdalnej
Zmiany na stronie głównej www.asystentzdalny.pl
Wiele kosmetycznych poprawek

19-05-2012 Wydanie wersji 1.1.0.9.2.2 – Stabilna

Poprawiono działanie programu w momencie zerwania połączenia WiFi
Drobne kosmetyczne zmiany
Wersja 1.1.0.9.2.2 staje się linią stabilną i zastępuje wersję 1.0.9.9.3.3

18-05-2012 Wydanie wersji 1.1.0.9.2.1

Poprawiono moduł rejestracji klucza
Poprawiono funkcje instalujące usługę ( Podziękowania dla ne07 )
Wprowadzono wiele drobnych usprawnień

03-05-2012 Wydanie wersji 1.1.0.9.1 !

Dodano funkcję wywołania zdalnego komputera bez interakcji ze strony użytkownika
Dodano funkcję wysyłania zaproszenia pomocy zdalnej z konsoli Admina
Zostało uruchomione forum dla użytkowników programu
Poprawiono obsługę historii połączeń ( Podziękowania dla xfineboy )
Zmiana i stabilizacja cennika dla opcji Business
Wiele drobnych zmian i usprawnień

03-05-2012 Wydanie wewnętrzne 1.1.0.9.1 RC 1

Drobne poprawki i usprawnienia

24-02-2012 Wydanie 1.0.9.9.3.2

Zaktualizowano silnik UltraVNC do wersji 1.0.9.6.2 Stable
Usunięto zależności apletu JAVA z silnika WinVNC
Admin – przy zamkniętej sesji VNC pozostawiony tunel kończy automatycznie pracę po upływie 1 minuty
Kosmetyczne poprawki

09-02-2012 Wydanie wersji 1.0.9.9.3

Usunięto lukę bezpieczeństwa pozwalającą na atak typu DoS
Naprawiono błąd powodujący zamknięcie wiersza poleceń
Poprawiono szybkość rejestracji komponentu winvnc.exe w systemie
Kosmetyczne poprawki

05-02-2012 Wydanie wersji 1.0.9.9.2

Dodano funkcję zmiany hasła dla usługi Klienta
Zwiększono bufor historii połączeń ( Admin)
Naprawiono dwa błędy w logice działania programu
Kosmetyczne poprawki interfejsu

31-01-2012 Wydanie wersji 1.0.9.9.1

Dodano funkcję historii połączeń dla aplikacji Admin
Drobne poprawki zgłoszonych błędów

06-01-2012 Wydanie wersji 1.0.9.9.0

Dodano możliwość zalogowania się w Trybie Awaryjnym systemu Windows ( dla opcji instalacji usługi)
Aktualizacja silnika UltraVNC do wersji 1.0.9.6.2 Beta
Drobne poprawki w interfejsie

27-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.9

Dodano dokumentację w postaci Help’a
Kosmetyczne poprawki

22-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.8

Rozwiązano problem z alarmem False Positive na nietypowych systemach antywirusowych
Poprawiono znacznie „responsywność” programu

20-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.6

Naprawiono działanie programu w systemie Windows 2000
Wyczyszczono kod programu ze zbędnych elementów
Przepisano funkcje mogące być uznane z niebezpieczne w programach AV
Avast Antivirus 6 nie uruchamia już aplikacji w piaskownicy ( sandbox )
Wprowadzono kilka kosmetycznych poprawek

18-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.5

Usunięto zbędne zależności
Dodano obsługę dla Windows 8 Build 8102 (Windows Developer Preview)

17-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.4

Przepisany mechanizm obsługi UAC ( Vista / 7 )
Usunięto program Hstart
Dodano możliwość automatycznej deinstalacji programu TigerVNC

08-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.3

Naprawiony błąd w mechanizmie nawiązywania sesji
Zwiększono stabilność połączenia

06-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.2

Przepisano mechanizm uruchamiania
Zmiana katalogu tymczasowego dla startu aplikacji
Rozwiązanie problemu False Positive dla nietypowych aplikacji antywirusowych
Rozszerzono obsługę kodów błędów
Zmniejszenie rozmiaru plików
Usunięto zbędne zależności
Poprawiono kilka drobnych błędów

01-12-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.1

Poprawiono kilka drobnych błędów
Naprawiony Tryb instalacji trwałej
Aktualizacja Hstart do wersji 4.1
Przepisano mechanizm wznawiania sesji VNC
Specjalne podziękowania : Rafał, Rudi De Vos, k0rn7, danns, ne0

28-11-2011 Wydanie wersji 1.0.9.8.0

Zwiększono szybkość i stabilność połączenia
Wiele drobnych poprawek i usprawnień
Aktualizacja bibliotek vnchooks.dll i SCHook.dll
Dodano możliwość szybkiej instalacji trwałej ( dla Administratorów )
Rozwiązano problem z alertem False Positive ( Avast)
Wersja językowa EN wkrótce

16-11-2011 Wydanie wersji 1.0.9.7.1

Zmiana mechanizmu ustawiania hasła dla instalacji trwałej
Dodano możliwość instalacji trwałej w trakcie zdalnej sesji z klientem
Dodano możliwość zestawienia połączenia diagnostycznego z wybraniem konkretnego serwera pośredniczącego
Wiele drobnych zmian i poprawek.

03-10-2011 Wydanie wersji 1.0.9.7.0

Przepisany mechanizm generowania hasła.
Dodano możliwość ustawienia stałego hasła dla sesji VNC ( w trybie Trwałym )
Zaktualizowano Hstart do wersji 4.0
Z braku czasu wstrzymano wersję EN
Drobne zmiany

27-06-2011 Wydanie wersji 1.0.9.6.3

Dodano nowy tryb połączenia ( LAN ) bez udziału serwera pośredniczącego.
Możliwość wykonania instalacji trwałej bez aktywnego połączenia z siecią Internet
Drobne zmiany

02-06-2011 Wydanie 1.0.9.6.2

Okno statusu na kliencie automatyycznie uruchamia się zminimalizowane
Obsługa mechanizmu UAC ( Vista/7) została przepisana i realizowana jest przez narzędzie Hidden Start którego na użycie w programie zezwolił jego twórca Alexander Avdonin.
Inne drobne zmiany

29-05-2011 Wydanie 1.0.9.6.1

Wraz z aktualizacją silnika do wersji UltraVNC 1.0.9.6.1 postanowiliśmy udostępnić program na licencji Freeware zarówno do użytku domowego jak i komercyjnego.
W związku ze zmianą ważność lini 1.0.9.5 i 1.0.9.6 upłynie z dniem 30 czerwca 2011.

04-04-2011 Wydanie 1.0.9.6 ( 404.2011)

Aktualizacja silnika VNC do UltraVNC 1.0.9.6 Stable
Dodano okno monitu dla mechanizmu sprawdzania bieżących uprawnień użytkownika
Wersja Administratora zgodna jest z klientem w wersji 1.0.9.5 R2

25-03-2011 Wydanie 1.0.9.6 Beta ( 325.2011)

Aktualizacja silnika VNC do UltraVNC 1.0.9.6 PreRelease

24-02-2011 Wydanie 1.0.9.5 R2 ( 224.2011)

Odświeżony interfejs
Drobna zmiana logiki działania aplikacji klienta
Poprawiona szybkość sesji VNC
Nowa opcja kończenia sesji wraz z akcją wylogowania / restartu / zamknięcia systemu
Naprawiono błąd działania programu na koncie z uprawnieniami administratora w środowisku domenowym

09-01-2011 Wydanie 1.0.9.5 RC2

Wraz z początkiem nowego roku oddajemy w Państwa ręce nową wersję naszego programu. Wersja ta przynosi wiele zmian i usprawnień. Postanowiliśmy że odtąd jedyną rozwijaną wersją programu będzie OneClick. Oczywiście opcja instalacji nie zniknie lecz stała się integralna częścią programu . Ułatwi to redystrybucję programu dla Państwa Klientów. Dzięki zastosowaniu lepszej kompresji i usunięci kilku zależności rozmiar plików programu uległ zmniejszeniu o blisko 50% .

Client OneClick (1.0.9.5 Build 109.2011 )
Admin OneClick (1.0.9.5 Build 109.2011 )

07-12-2010 Wydanie wersji 1.0.9.5 RC1

Client OneClick ( 1.0.9.5 Build 12)
Admin OneClick (1.0.9.2 Build 11)
Admin \ Client Standard ( instalator Build 47 )

29-11-2010 Wydanie Beta 1 1.0.9.x (Admin \ Client Build 75/96/48)

Usunięto niestabilny składnik Knocker
Optymalizacja silnika
Pierwsza Alpha wersji 1.0.9.5
OneClick Admin & Client 1.0.9.5 Alpha 1 ( Build 1)
Update Klient\ serwer UltraVNC z wersji 1.0.8.2 do 1.0.9.5

21-11-2010 Wydanie wersji 1.0.8.2 RC4

Admin OneClick (1.0.8.2 Build 70)
Client OneClick ( 1.0.8.2 Build 90)
Admin \ Client Standard ( instalator Build 45 )

02-11-2010 Wydanie RC2 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 85) i RC 1 Admin (1.0.8.2 Build 67)

Poprawki znalezionych błędów
Drobne usprawnienia

17-10-2010 Wydanie Beta 13 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 80) i Beta 11 Admin (1.0.8.2 Build 60)

Poprawki znalezionych błędów
Dodanie obsługi wyjątków dla Windows Firewall w wersji z instalatorem
Dodanie opcji wznowienia zawieszonego połączenia VNC
Dodanie możliwości nawiązania tradycyjnej sesji VNC
Instalator Beta 1 Build 24

10-10-2010 Wydanie Beta 12 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 78) i Beta 10 Admin (1.0.8.2 Build 57)

Dodanie funkcji monitorowania czasu pracy
Instalator Alpha 2 Build 16

Komentarz ” W przypadku instalacji programu na koncie nie będącego członkiem grupy Administratorów instalator wykorzystuje funkcję RunAs i prosi o odpowiednie poświadczenia . W tym momencie instalacja aplikacji zostaje uruchomiona na prawach użytkownika z uprawnieniami Administratora. Problem z którym się spotkaliśmy jest fakt że w trybie tym nie istnieje zmienna %APPDATA% . obejściem jest wcześniejsze zapisanie katalogu zmiennej do pliku i pobranie jej po przejściu w tryb alternatywnych poświadczeń.”

02-10-2010 Wydanie Beta 11 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 73) i Beta 9 Admin (1.0.8.2 Build 53)

Wiele poprawek I usprawnień
Rozwiązanie problemów z działaniem aplikacjw środowisku Windows XP Home
Instalator Alpha 1 Build 9

18-09-2010 Wydanie Beta 10 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 72) i Beta 8 Admin (1.0.8.2 Build 50 )

Wyczyszczenie starych zależności
Poprawki znalezionych błędów
Początek prac dla wersji z instalatorem

04-07-2010 Wydanie Beta 9 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 68) i Beta 7 Admin (1.0.8.2 Build 46 )

Poprawki interfejsu
Drobne usprawnienia

22-06-2010 Wydanie Beta 8 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 59) i Beta 6 Admin (1.0.8.2 Build 40 )

Pierwsze wersje beta z nowym interfejsem

Migracja do OpenBSD
Komentarz ” Jednym z głównym elementów na których opiera się działanie programu jest wykorzystanie serwera OpenSSH . Podczas naszych testów zauważyliśmy że zupełnie inaczej ma się sprawa jeżeli chodzi o administrację serwerem z użyciem tego narzędzia jak i wykorzystaniem serwera jako bramki do autoryzacji dla wielu użytkowników . Zauważyliśmy że w przypadku platformy Debian 5.0 po nawiązaniu 1k połączeń serwer SSH zaczyna działać niestabilnie . W dzienniku zdarzeń pojawia się komunikat „No buffer space available ”. Problem nie wystąpił pod kontrolą systemu FreeBSD 8.0 i OpenBSD 4.7. Finalnie ze względu na dobrą reputację systemu OpenBSD i łatwość aktualizacji base systemu w tym serwera OpenSSH , system ten właśnie stał się podstawą strony serwerowej naszego rozwiązania .Przy tej okazji nie omieszkaliśmy zakupu gadżetów w postaci CD i plakatów prosto z Puffy shopu .”

19-05-2010 Wydanie Beta 7 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 51) i Beta 5 Admin (1.0.8.2 Build 34 )

Włączenie mechanizmu autoryzacji klucza licencji
Poprawki znalezionych błędów
Początek prac związanych z przepisaniem interfejsu klienta i admina

25-03-2010 Wydanie Beta 6 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 49) i Beta 4 Admin (1.0.8.2 Build 32 )

Poprawki pod kątem kompatybilności z systemem Windows 2000

16-03-2010 Wydanie Beta 5 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 48 ) i Beta 3 Admin (1.0.8.2 Build 29 )

Poprawki znalezionych błędów

16-02-2010 Wydanie Beta 4 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 46 ) i Beta 2 Admin (1.0.8.2 Build 25 )

Przepisanie mechanizmu odpowiedzialnego za generowanie portów
poprawki znalezionych błędów

22-01-2010 Wydanie Beta3 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 44 ) i Beta 1 Admin (1.0.8.2 Build 20 )

Optymalizacja skryptów
Usunięcie zbędnych zależności
Dodanie obsługi systemów x64

10-01-2010 Wydanie Beta 2 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 40 ) i Alpha 3 Admin (1.0.8.2 Build 18 )

Przepisanie skryptów startowych
Dodanie obsługi UAC ( Windows Vista / 7 )
poprawki znalezionych błędów

09-12-2009 Wydanie Beta 1 OneClick Client ( 1.0.8.2 Build 31 ) i Alpha 2 Admin (1.0.8.2 Build 13 )

Aktualizacja serwera UltraVNC I klienta do wersji 1.0.8.2
Zmiana w interfejsie użytkownika
Komentarz ” Ze względu na pewne niuanse w pobieraniu danych za pomocą Visual Basic i przekazywaniu ich do zmiennych systemowych akceptowanych przez program plink , uznaliśmy że najlepszym wyjściem dla bodowy interfejsu graficznego będzie użycie skryptowego język AutoIT ”
Poprawki znalezionych błędów

03-12-2009 Wydanie Alpha 3 OneClick Client ( 1.0.8.0 Build 27 ) i Pierwsza Alpha Admin ( 1.0.8.0 Build 1)

Przepisanie silnika aplikacji
Komentarz ” Pierwotnie projekt w założeniu jak i w pierwszej fazie powstawał na bazie Framework v2.0 jednak poza wieloma plusami tej platformy, w przypadku budowania narzędzia pomocy, uznaliśmy że nie możemy się opierać na działaniu programu zależnego od dodatkowych bibliotek w systemie , zwłaszcza że aplikacja oprócz nowych wersji systemu Windows ( Vista/7 ) miała by równie bezproblemowo pracować z Windows 2000 i XP. Podjęliśmy decyzję o przepisaniu silnika aplikacji z wykorzystaniem Viusual Basic.”

30-11-2009 Wydanie Alpha 2 Client OneCLick ( 1.0.8.0 Build 16 )

Optymalizacja szybkości połączenie SSH
Zmiany w interfejsie
Poprawki znalezionych błędów
Zmiana mechanizmu pakującego

21-11-2009 Wydanie Pierwsza Alpha Client OneClick ( 1.0.8.0 Build 1 )

Włączenie modułu generowania hasła i portu
Włączenie interfejsu użytkownika

08-11-2009 Start projektu

Admin \ Client Standard ( instalator Build 45 )

Wraz z początkiem nowego roku oddajemy w Państwa ręce nową wersję naszego programu. Wersja ta przynosi wiele zmian i usprawnień. Postanowiliśmy że odtąd jedyną rozwijaną wersją programu będzie OneClick. Oczywiście opcja instalacji nie zniknie lecz stała się integralna częścią programu . Ułatwi to redystrybucję programu dla Państwa Klientów. Dzięki zastosowaniu lepszej kompresji i usunięci kilku zależności rozmiar plików programu uległ zmniejszeniu o blisko 50%

System powstał na bazie projektu UltraVNC, w którego rozwój jesteśmy aktywnie zaangażowani. W przeciwieństwie do swojego pierwowzoru został przebudowany pod kątem zastosowania w środowiskach, w których bezpieczeństwo i łatwość użycia jest kwestią priorytetową.

Siedziba
ul. Wyki 9 m 77 01-318 Warszawa
Biuro handlowe
ul.Chłodna 64 lok.137A, Warszawa
Dane rejestrowe
NIP: 5223027470, REGON: 361301667