Instalatory

Wersja standardowe

TotalVNC dla Windows

Zalecana dla większości użytkowników (wymaga uprawnień administratora przy pierwszym uruchomieniu)
Wersja standardowe

TotalVNC dla macOS

Zalecana dla większości użytkowników (wymaga akceptacji dostępu do dysku i nagrywania ekranu)
Wersja standardowe

SuportQuick dla Windows

Wersja programu TotalVNC, która po zakończeniu sesji, odinstalowuje się z systemu.
Specjalne wersje programu

TotalVNC JAVA ThinClient

Klient JAVA dla Windows\Linux\MacOS (wymaga Oracle Java Runtime).
Specjalne wersje programu

TotalVNC Android ThinClient

Klient TotalVNC dla urządzeń mobilnych z systemem Android
Specjalne wersje programu

Instalator MSI

Pakiet do wdrożenia w środowisku Active Directory.
Źródła programu

TotalVNC SRC

Kody źródłowe programu, kompilacja projektu, wymaga środowiska Win32, VS2017, Directx SDK.

System powstał na bazie projektu UltraVNC, w którego rozwój jesteśmy aktywnie zaangażowani. W przeciwieństwie do swojego pierwowzoru został przebudowany pod kątem zastosowania w środowiskach, w których bezpieczeństwo i łatwość użycia jest kwestią priorytetową.

Siedziba
ul. Wyki 9 m 77 01-318 Warszawa
Biuro handlowe
ul.Chłodna 64 lok.137A, Warszawa
Dane rejestrowe
NIP: 5223027470, REGON: 361301667