Pytania i odpowiedzi

 

Czy mogę używać programu TotalVNC w firmie, w zakresie działalności komercyjnej ?

Tak program TotalVNC może być wykorzystywany zarówno prywatnie jak i w firmie.

Jaka jest różnica między wersją zarejestrowaną (Business), a darmową ?

Nawiązywana sesja Operatora (Udziel pomocy) w wersji darmowej ograniczona jest do 5 minut, podczas gdy program zarejestrowany nie ma takiego ograniczenia.

Gdzie wpisuję klucz licencji - na komputerze Operatora ( Udzielającego pomocy) czy na komputerze proszącego o pomoc ?

Licencję programu wprowadzamy na komputerze operatora(O programie->Rejestracja licencji). Wyjątkiem, stanowi sytuacji gdy komputer Klienta chcemy skonfigurować w trybie sesji stałej nienadzorowanej. W tym przypadku, zostaniemy poproszeni o podanie klucza licencji (Opcje->Zaawansowane->Stała sesja nienadzorowana). Wpisany klucz w konfiguracji sesji nienadzorowanej nie wpływa na ilość licencji. Zliczane są tylko licencje Operatora

Czy hasło i ID sesji generowane przez program jest stałe, czy sesja zostanie wznowiona po restarcie komputera lub przelogwaniu użytkownika ?

Tworząc aplikację słuchaliśmy tego, czego oczekują nasi Klienci i staraliśmy się przygotować rozwiązanie, które z jednej strony będzie wygodnym i szybkim narzędziem dla administratorów IT, z drugiej strony, będzie pozwalało zachować kontrolę użytkownikowi, zezwalającemu na dostęp do swojego komputera. By zachować balans między łatwością świadczenia zdalnej pomocy, bezpieczeństwem i prywatnością przyjęliśmy następującą logikę w działaniu programu :

► Wygenerowane hasło jest stałe przez okres 30 dni, chyba że zostanie zmienione na żądanie użytkownika (Opcje -> Zmień hasło VNC)

► Automatyczne kontynuowanie sesji po zamknięciu aplikacji i wznowienie po restarcie komputera, bez konieczności uruchomienia programu przez użytkownika, możliwe jest po wcześniejszym zaznaczeniu takowej opcji „Sesja nienadzorowana„. Zezwolenie jest tymczasowe i obejmuje czas 12 godzin po upłynięciu  których, sesja nie będzie kontynuowana. Czas ten można skrócić uruchamiając i zamykając aplikację bez zaznaczania opcji przedłużenia. Można również taką sesję przedłużyć ponownie zaznaczając opcję sesji nienadzorowanej.

► W przypadku klientów posiadających aktywną licencję Business, istnieje możliwość uruchomienie programu w trybie sesji nienadzorowanej trwałej (Opcje->Zaawansowane->Sesja nienadzorowana stała). W tym przypadku zarówno ID jak i hasło nie zmienia się, a sam dostęp do komputera jest nielimitowany. W związku z wymogami polityki ochrony prywatności RODO, w przypadku wykorzystania aplikacji za pomocą której podmiot uzyskuje stały dostęp do danych, uprawnienia takie powinny być określone w umowie między stroną uzyskującą dostęp , a stroną udzielającą dostępu. 

Czy sesje zdalne nawiązywane przez program są szyfrowane ?

Tak, nawiązywane sesje, szyfrowane są kluczem AES256

Program zainstalował dwie usługi, czy to bezpieczne ?

TotalVNC przy pierwszym uruchomieniu instaluje w systemie dwie usługi : TotalVNC_srv i TotalVNC_tun . Pierwsza z usług odpowiada za udostępnienie ekranu, druga za zestawienie tunelu. Obydwie usługi domyślnie są uśpione tzn. czekają na akcję użytkownika i bez uruchomionego programu nie nawiązują żadnych połączeń i nie umożliwiają jakiegokolwiek dostępu do systemu.

Jakie porty TCP wykorzystuje usługa ?

Usługa wykorzystuje do połączenia (wychodzącego) port TCP 26 i 443. Serwer TotalVNC działa na porcie TCP 3379 i 27.

Jakie wymagania musi spełnić komputer by nawiązać sesję w trybie RDS (RDP) ?

Komputer musi posiadać system Windows w wersji Pro (XP nie jest obsługiwany). Pulpit zdalny musi być włączony w ustawieniach systemu (Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem).

Czy program tworzy jakieś konto dla sesji RDS (RDP) ?

Nie, nasz program nie tworzy żadnego konta w systemie dla potrzeby usługi RDS. Sesja tego typu ma służyć jako połącznie pomocnicze np. gdy trzeba zmapować zdalną drukarkę lub zalogować się na inne konto niż obecnie pracującego użytkownika. W szczególności adresujemy tę funkcję do administratorów usług katalogowych Active Directory.

Czy program do działania wymaga uprawnień administratora ?

Nie, program do działania nie wymaga uprawnień administratora, są one potrzebne tylko, raz przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

Jakie systemy są obsługiwane ?

Na chwilę obecną obsługiwane są wszystkie systemy z rodziny Microsoft Windows – Server 2008/2012/2016, XP/VISTA/7/8/8.1/10 32&64bit Home i Pro (tryb RDS tylko w wersji Pro)

Jakie dane są przekazywane na Wasze serwery ?

Zbieramy tylko i wyłącznie dane potrzebne do zestawienia sesji zdalnej : nazwa komputera, adres IP, UUID instalacji systemowej, ID sesji, klucz licencji.

TotalVNC przy pierwszym uruchomieniu odinstalował wcześniej zainstalowaną usługę programu UltraVNC, dlaczego ?

Program TotalVNC bazuje na części funkcjonalności udostępnianej przez projekt UltraVNC, obydwie usługi rezerwują ten sam obszar pamięci, dlatego nie mogą działać razem. By przywrócić do działania wcześniej zainstalowany UVNC należy przejść do jego katalogu i wykonać komendę : winvnc.exe -install.

Mój program antywirusowy wykrył TotalVNC jako podejrzaną aplikację

Mimo dołożenia wszystkich starań, taka sytuacja może mieć miejsce. Nasz program został napisany w sposób przejrzysty dla programów antywirusowych, zastosowaliśmy wszystkie dobre praktyki w pisaniu bezpiecznego kodu, a sam program został podpisany cyfrowo. Mimo tego jednak, niektóre programy antywirusowe mogą potraktować program jako zagrożenie, ze względu na funkcje które udostępnia – kontrola zdalna pulpitu. Zachęcamy do zgłaszania takich zdarzeń i oznaczania programu jako bezpieczny. Prosimy też o oddanie głosu na nasz program w portalu VirusTotal 

 

Pobierz program