Tak, program TotalVNC może być wykorzystywany zarówno prywatnie jak i w firmie.
Nawiązywana sesja Operatora (Udziel pomocy) w wersji darmowej ograniczona jest do 3 minut, podczas gdy program zarejestrowany nie ma takiego ograniczenia. Ponadto wersja Business umożliwia zapisanie poświadczeń do zdalnej sesji i połączenie w trybie ScreenLook
Licencję programu wprowadzamy na komputerze operatora (O programie->Rejestracja licencji). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy komputer Klienta chcemy skonfigurować w trybie sesji stałej nienadzorowanej. W tym przypadku, zostaniemy poproszeni o podanie klucza licencji (Opcje->Zaawansowane->Stała sesja nienadzorowana). Wpisany klucz w konfiguracji sesji nienadzorowanej nie wpływa na ilość licencji. Zliczane są tylko licencje Operatora.
Tworząc aplikację słuchaliśmy tego, czego oczekują nasi Klienci i staraliśmy się przygotować rozwiązanie, które z jednej strony będzie wygodnym i szybkim narzędziem dla administratorów IT, z drugiej strony, będzie pozwalało zachować kontrolę użytkownikowi, zezwalającemu na dostęp do swojego komputera. By zachować balans między łatwością świadczenia zdalnej pomocy, bezpieczeństwem i prywatnością przyjęliśmy następującą logikę w działaniu programu:

► Wygenerowane hasło jest stałe przez okres 24 godzin, chyba, że zostanie zmienione na żądanie użytkownika (Opcje -> Zmień hasło VNC)

► Automatyczne kontynuowanie sesji po zamknięciu aplikacji i wznowienie po restarcie komputera, bez konieczności uruchomienia programu przez użytkownika, możliwe jest po wcześniejszym zaznaczeniu takowej opcji „Sesja nienadzorowana„. Zezwolenie jest tymczasowe i obejmuje czas 12 godzin, po upłynięciu których sesja nie będzie kontynuowana. Czas ten można skrócić uruchamiając i zamykając aplikację bez zaznaczania opcji przedłużenia. Można również taką sesję przedłużyć ponownie zaznaczając opcję sesji nienadzorowanej.

► W przypadku klientów posiadających aktywną licencję Business, istnieje możliwość uruchomienia programu w trybie sesji nienadzorowanej trwałej (Opcje->Zaawansowane (Serwer)->Stała sesja nienadzorowana). W tym przypadku zarówno ID jak i hasło nie zmienia się a sam dostęp do komputera jest nielimitowany. W związku z wymogami polityki ochrony prywatności RODO, w przypadku wykorzystania aplikacji za pomocą której podmiot uzyskuje stały dostęp do danych, uprawnienia takie powinny być określone w umowie między stroną uzyskującą dostęp a stroną udzielającą dostępu.
Tak, nawiązywane sesje, szyfrowane są kluczem AES256
TotalVNC przy pierwszym uruchomieniu instaluje w systemie dwie usługi : TotalVNC_srv i TotalVNC_tun. Pierwsza z usług odpowiada za udostępnienie ekranu, druga za zestawienie tunelu. Obydwie usługi domyślnie są uśpione tzn. czekają na akcję użytkownika i bez uruchomionego programu nie nawiązują żadnych połączeń i nie umożliwiają jakiegokolwiek dostępu do systemu.
Program TotalVNC bazuje na części funkcjonalności udostępnianej przez projekt UltraVNC, obydwie usługi rezerwują ten sam obszar pamięci, dlatego nie mogą działać razem. By przywrócić do działania wcześniej zainstalowany UVNC należy przejść do jego katalogu i wykonać komendę: winvnc.exe - install.
W przeciwieństwie do wielu tego typu programów na rynku, sposób licencjonowania programu TotalVNC, został przeniesiony ze zliczania ilości komputerów klienckich (Poproś o pomoc), do wystawiania licencji na ilość obsługujących ich operatorów (Udziel Pomocy).

Uważamy, że takie rozwiązanie jest przejrzyste dla naszych Klientów i o wiele łatwiejsze we wdrożeniu.
Komputer musi posiadać system Windows w wersji Pro (XP nie jest obsługiwany). Pulpit zdalny musi być włączony w ustawieniach systemu (Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem).
Nie, nasz program nie tworzy żadnego konta w systemie dla potrzeby usługi RDS. Sesja tego typu ma służyć jako połącznie pomocnicze np. gdy trzeba zmapować zdalną drukarkę lub zalogować się na inne konto niż obecnie pracującego użytkownika. W szczególności adresujemy tę funkcję do administratorów usług katalogowych Active Directory.
Nie, program do działania nie wymaga uprawnień administratora, są one potrzebne tylko, raz przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.
Na chwilę obecną obsługiwane są wszystkie systemy z rodziny Microsoft Windows – Server 2008/2012/2016/2019/2022, XP/VISTA/7/8/8.1/10/11 32&64bit Home i Pro (tryb RDS tylko w wersji Pro), Apple MacOS Big Sur, Monterey
Zbieramy tylko i wyłącznie dane potrzebne do zestawienia sesji zdalnej: nazwa komputera, adres IP, UUID instalacji systemowej, ID sesji, klucz licencji.
Usługa wykorzystuje do połączenia (wychodzącego) port TCP 26 i 443. Serwer TotalVNC działa na porcie TCP 3379 i 27.
Mimo dołożenia wszystkich starań, taka sytuacja może mieć miejsce. Nasz program został napisany w sposób przejrzysty dla programów antywirusowych, zastosowaliśmy wszystkie dobre praktyki w pisaniu bezpiecznego kodu, a sam program został podpisany cyfrowo. Mimo tego jednak, niektóre programy antywirusowe mogą potraktować program jako zagrożenie, ze względu na funkcje które udostępnia – kontrola zdalna pulpitu. Zachęcamy do zgłaszania takich zdarzeń i oznaczania programu jako bezpieczny.

Pobierz program

System powstał na bazie projektu UltraVNC, w którego rozwój jesteśmy aktywnie zaangażowani. W przeciwieństwie do swojego pierwowzoru został przebudowany pod kątem zastosowania w środowiskach, w których bezpieczeństwo i łatwość użycia jest kwestią priorytetową.

Siedziba
ul. Wyki 9 m 77 01-318 Warszawa
Biuro handlowe
ul.Chłodna 64 lok.137A, Warszawa
Dane rejestrowe
NIP: 5223027470, REGON: 361301667