Funkcje

TotalVNC zarówno w przypadku połączeń klienta jak i operatora używa ruchu wychodzącego, działającego na niskich portach TCP, co skutecznie umożliwia połączenie w sieciach NATowanych i zabezpieczonych regułami ścian ogniowych
Aplikacja umożliwia pełna kontrolę nad zdalnym komputerem, uwzględniając przelogowanie się między pulpitami, możliwość kopiowania danych na i z zdalnego komputera, czat z użytkownikiem, restart komputera i powrót do sesji
Podczas uruchomienia programu, generowane jest losowe ID połączenie i hasło, w przypadku wersji Business może ono być ustawione jako stałe - niezmienne, umożliwiające stały dostęp do zdalnego komputera. Dostępny jest również tryb pośredni – bilet na 12 godzin, podczas którego administrator może restartować komputer i wracać do sesji
Wszystkie połączenia, zarówno VNC jak i RDS są szyfrowane w sesji SSH AES256.

Raz uruchomiony program, działa jako usługa systemowa i nie wymaga wysokich uprawnień od użytkowników w systemie

TotalVNC oprócz domyślne sesji VNC umożliwia dostęp do komputera z użyciem wbudowanego mechanizmu pulpitu zdalnego RDP. W sesji tej możliwe jest użycie drukarek i dysków sieciowych.
TotalVNC umożliwia połączenie z dowolną wersja systemu Windows i aktualnymi systemami firmy Apple

Dostępne instalatory – OneClick, możliwość uruchomienia z wiersza poleceń CMD i instalator MSI
TotalVNC umożliwia połączenie się do zdalnego komputera z użyciem dedykowanego klienta dla systemów Windows, MacOS i Linux (JAVA) jak również klienta dla systemu Android
Program rejestruje czas wszystkich zdalnych połączeń, umożliwiając wgląd w ilość czasu poświęconego danemu Klientowi
Program działa w Trybie awaryjnym Windows z obsługą sieci, tryb ten ułatwia czynności administracyjne np. podczas instalacji sterowników kas fiskalnych itp.

System powstał na bazie projektu UltraVNC, w którego rozwój jesteśmy aktywnie zaangażowani. W przeciwieństwie do swojego pierwowzoru został przebudowany pod kątem zastosowania w środowiskach, w których bezpieczeństwo i łatwość użycia jest kwestią priorytetową.

Siedziba
ul. Wyki 9 m 77 01-318 Warszawa
Biuro handlowe
ul.Chłodna 64 lok.137A, Warszawa
Dane rejestrowe
NIP: 5223027470, REGON: 361301667